Diskwalificatie

KNZB Diskwalificatiecodelijst

Per 15-03-2023

Algemeen

AA

De start ingezet voor het startsignaal (en wel gezwommen).

AB

De start ingezet voor het startsignaal en de start is afgefloten (uitsluiten voor dat progr.nr.).

AD

Voortgetrokken aan de lijn.

AE

De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd

AF

De aangegeven afstand niet uitgezwommen.

AH

Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart.

AI

Gelopen over en/of afgezet van de bodem.

AJ

Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven (uitgesloten voor het eerstvolgende nummer waarvoor men is ingeschreven).

AK

Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.

AL

Tijdens het water verlaten een zwemmer gehinderd die de race nog niet heeft be?´indigd.

AM

Gebruik gemaakt van hulpmiddelen (het meelopen met de zwemmer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen) of tape gebruikt op het lichaam.

AN

Leeftijdsbepalingen overschreden.

AO

Niet gerechtigd gestart.

AP

Schuldig gemaakt aan ongepast gedrag. Bij ernstige vorm (wangedrag) uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd (uitgebreid in het proces-verbaal vermelden en rapport inzenden).

AQ

Draagt zwemkleding niet conform het bepaalde in het reglement.

Schoolslag

SA

Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.

SB

Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens elke volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken.

SC

De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.

SD

De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.

SE

De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht.

SF

Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.

SG

Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.

SH

Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen.

SI

Stond tijdens de race.

SK

Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met 2 handen aangetikt.

SL

Het keer- en/of eindpunt met 1 hand aangetikt.

SM

Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet).

SN

Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt.

SO

Het lichaam niet op de borstzijde gehouden (met uitzondering van het keerpunt).

SP

1 of meerdere neerwaartse (stuwende) vlinderbeenslagen gemaakt na de 1e schoolslagbeenslag.

SQ

Bij de laatste slag voor keer- of eindpunt een beenslag gemaakt, die niet vooraf is gegaan door een armslag.

SR

Meer dan 1 vlinderbeenslag gemaakt voordat de 1e schoolslagbeenslag is gemaakt.

SS

Met handen over elkaar keer- of eindpunt aangetikt.

SU

Niet gezwommen in de cyclus van eerst armslag dan beenslag of een onvolledige cyclus (behalve bij de laatste slag voor keer- of eindpunt)

Rugslag

RA

Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.

RB

Stond tijdens de race.

RC

Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.

RD

Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.

RE

Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.

RF

Nadat het contact met de wand is verbroken na het keerpunt de rugligging niet aangenomen.

RH

Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.

RI

Tijdens de start de tenen over de overloopgoot of over de bovenkant van de aantikplaat geklemd.

RJ

Lichaam geheel onder water gedurende de race of bij het eindpunt (geldt niet voor keerpunt en 1e 15 m na start en keerpunt).

RL

Niet met ten minste 1 teen van elke voet in contact met de wand of met de aantikplaat indien er bij de start een rugslagvoetsteun is gebruikt.

Vlinderslag

VA

Na start en/of keerpunt meer dan 1 armdoorhaal onder water gemaakt.

VB

Beide armen niet gelijktijdig naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht.

VC

Armen niet over het water naar voren gebracht.

VD

Schoolslagbenen gezwommen.

VE

Afwisselende bewegingen van de benen of voeten ten opzichte van elkaar gemaakt.

VF

Stond tijdens de race.

VG

Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.

VH

Niet met 2 handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.

VI

Met 1 hand keer- en/of eindpunt aangetikt.

VJ

Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt (wel afgezet).

VK

Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt.

VL

Het lichaam niet op de borstzijde gehouden (met uitzondering van het keerpunt).

VM

Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.

VN

Niet gehele race aan het wateroppervlak gebleven (geldt niet voor keerpunt en 1e 15 m na start en keerpunt)

VO

De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter elkaar zonder armslag).

VP

Met handen over elkaar keerpunt of eindpunt aangetikt.

Vrije slag

VRA

Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.

VRB

Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken.

VRC

Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en 1e 15m na start en keerpunt).

Estafettes

Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt. **): tussentijden noteren tot en met de laatste zwemmer voor de fout is begaan.

EA

Te vroeg overgenomen. **

EB

De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag). **

EC

De estafette niet gezwommen met de opgegeven zwemmers. **

ED

De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde. **

EE

Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag. **

EF

Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben be?´indigd.

EG

In de estafette wisselslag bij de vrije slag, de borstligging niet hebben ingenomen voordat een arm- en/of beenslag is gemaakt. **

Wisselslag persoonlijk

WA

De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag.

WB

De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde.

WC

In de vrijeslag de borstligging niet hebben ingenomen voordat een arm- en/of beenslag is gemaakt.

Toelichting

Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S..., V..., R... en VR...).

Toelichting Wangedrag

Bij wangedrag (AP) dient door de scheidsrechter altijd rapport te worden opgemaakt, bij voorkeur digitaal. Hoe te handelen staat in de handleiding die te vinden is op de KNZB-website onder “officials, zwemmen”.