Contributie

Contributie

Categorie
Trainingsduur
Contributie
per jaar
Contributie
per maand
Jeugd instromers (tot 9 jaar)
1 keer per week 1 uur
€ 205,80
€ 17,15
Jeugdleden (vanaf 9 jaar)
2 keer per week
€ 258,--
€ 21,50
Jeugdleden
3 keer per week (kort)
€ 324,60
€ 27,05
Jeugdleden
3 keer per week (lang)
€ 381,--
€ 31,75
Volwassenen (dinsdagavond)
1 keer per week 1 uur.
€ 202,20
€ 16,85
Volwassenen (zondagochtend)
1 keer per week 45 minuten.
€ 149,40
€ 12,45

De jaarcontributie zal in 12 gelijke delen per maand via automatische incasso worden geïnd.

Alle zwemmende leden betalen als zij lid worden éénmalig inschrijfkosten, te weten €15,--.

Alleen leden jonger dan 9 jaar hebben de mogelijkheid om 1x per week te zwemmen. Vanaf 9 jaar betaalt een lid voor minimaal 2x per week zwemmen.

Wedstrijdzwemmers betalen aan het begin van het kalenderjaar de door de KNZB vereiste startvergunning. Tevens vragen wij van de zwemmers die aan wedstrijden deelnemen per seizoen een eigen bijdrage in de wedstrijdkosten. Dit bedrag is afhankelijk van het soort wedstrijden en de te zwemmen afstanden.