Organisatie BZC DolfijnenWat is een vereniging zonder vrijwilligers? Zonder deze vrijwilligers zou de BZC Dolfijnen niet bestaan. Op dit moment kent de vereniging de hierna genoemde commissies. Natuurlijk kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Dus als u interesse heeft om op een of andere manier een steentje bij te dragen aan het zwemplezier van onze zwemmers, dan kunt u zich aanmelden of inlichtingen inwinnen bij het bestuur. Met name mensen die oud-papier ophalen kunnen we altijd gebruiken!


Bestuur BZC Dolfijnen


Het bestuur komt eenmaal in de zes weken bij elkaar voor een vergadering. Indien er belangrijke zaken te bespreken zijn die snel behandeld moeten worden, komen ze vaker bijeen.

Het bestuur van de BZC Dolfijnen bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Harald Leenders (Wedstrijdzaken)
 • Marieke van der Horst (Voorzitter)
 • Sylvia Schuit-Op Den Camp (Secretaris)
 • Willem Rog (Penningmeester)

BZC Technische Commissie / Begeleidersgroep


Deze commissie bestaat uit de trainer, begeleiders en een secretariaat. De technische commissie heeft als doelstelling alle zaken te behartigen voor de wedstrijdzwemmers. Dit houdt onder andere in het zoeken naar andere verenigingen om wedstrijden (competitie, meerkamp) mee te zwemmen, het maken van afspraken met die verenigingen, het aanvragen van wedstrijden, het verzorgen van de inschrijvingen van de deelnemers, het uitnodigen van de jury voor de wedstrijden en er voor zorgen dat de wedstrijden in eigen organisatie goed en ordelijk verlopen. Daarnaast moeten de uitslagen verwerkt en bijgehouden worden voor inschrijvingen en records. Ook het bespreken, voorbereiden en verzorgen van trainingen is een taak van de technische commissie.

Het trainers- en begeleidersteam bestaat uit:

 • Harald Leenders (Organisatie wedstrijden)
 • Anke Hielkema
 • Anouk Mulders
 • Kimberley van de Logt
 • Marco Albers
 • Marit Rog
 • Ryan Albers
 • Saskia van de Logt-Nijenhuis
 • Sylvia Schuit-Op Den Camp
 • Wouter Minkhorst
 • Yuri Bastiaans

Website team


Deze website is opgezet en wordt onderhouden door het website-team van BZC Dolfijnen:

 • Marco Albers (Website)